Søk:

Du er her: Forside / Logo /Ikke tillatte logoer

Ikke tillatte logovarianter

EKSEMPLER HAR GAMMEL LOGO - REGLER STEMMER

Ikke tillatte logovarianter
Her viser vi noen typiske eksempler på feil bruk av Norturas logo. Ved tvil om bruken, spør Nortura Kommunikasjon.

 
Det er ikke tillatt å endre størrelsesforholdet
imellom Norturas symbol og navntrekk
Det er ikke tillatt å flytte symbolet inn på navntrekket. Både plassering, avstand og størrelse på Norturas
symbol ift. navntrekk skal være konstant
Det er ikke tillatt å endre plassering på Norturas symbol ift. navntrekk.
 
 
Det er ikke tillatt å endre farge på Norturas logo Det er ikke tillatt å krympe eller strekke Norturas logo, hverken horisontalt eller vertikalt. Det er ikke tillatt å bruke Norturas symbol alene uten navntrekk (unntak som f.eks. pins skal avklares med Nortura Kommunikasjon først).
   

Det er ikke tillatt å sette tekst eller andre elementer inn i Norturas symbol, eller på andre måter manipulere og justere symbolet.

Det er ikke tillatt å sette Norturas navntrekk inn som en del av løpende tekst.

Det er ikke tillatt å lage sammensatte
navn, ord eller uttrykk bestående av Norturas navntrekk og tekst. I slike tilfeller settes Nortura og ord/navn i samme skriftsnitt, f. eks. Lesmore.