Søk:

Du er her: Forside /Merkevareplattform

Om Nortura

Norges ledende aktør innen kjøtt og egg.
Vi leverer landets fremste merkevarer.

Nortura er en garantist for at forbrukeren får et mangfold av kvalitetsprodukter med likeverdige tilbud i hele landet.

VÅR POSISJON
Norsk verdiskaping fra råvarer til merkevarer
Nortura er garantisten for norsk verdiskaping fra råvarer til merkevarer. Vi henter råvarer fra hele landet og bearbeider og foredler råvarer til Norges fremste merkevarer innen egg- og kjøttprodukter.
 

VÅR VISJON
Inspirere til alle tiders mat
Visjonen vår gir fokus og mening til hele verdikjeden. Vi skal inspirere i vår væremåte, atferd og holdninger. Vi skal inspirere med vår enestående kvalitet og i et mangfold som dekker alle dagens måltider – både i hverdagen og til fest – tett på forbrukernes behov.
 

VÅRE VERDIER
Vi skal ikke bare skape verdier – vi skal også stå for noen verdier som vi tror er viktige for oss selv, og for samfunnet som vi er en del av. Våre verdier er det kulturelle lim som styrer små og store beslutninger i hverdagen. Et konsern som er seg bevisst sine verdier - er et selskap med en sterk identitet.

Positiv
Har godt humør, Vil andre vel. Er entusiastisk. Anerkjenner andre. Gir ros.

Pålitelig
Skaper tillit. Får respekt. Er til å stole på. Opptrer redelig. Er sannferdig.

Målrettet
Er ambisiøs. Handler besluttsomt. Jobber systematisk. Opptrer tydelig. Tar konsekvenser.

Nyskapende
Søker kunnskap. Fornyer tanker. Utfordrer ideer. Er åpen. Går foran.