Søk:

Du er her: Forside / Merkevareplattform /Strategisk forankring

Strategisk forankring

Hvem skal vi være for hvem?

Omdømme
Vi kan ikke unngå å kommunisere. Virksomheten har alltid et omdømme, enten den vil eller ikke. Alternativet til bevisst omdømmestyring er tilfeldig omdømmedannelse. Alle virksomheter ønsker å styre sitt omdømme, men ingen kan det. Alle kan styre sin presentasjon, men få gjør det.
 

Vårt omdømme – et viktig norsk industriog merkevarehus
Nortura er en ansvarlig samfunnsaktør som ivaretar og utvikler norsk landbruk.

Nortura skal være en effektiv og kvalitetsbevisst industriaktør med dyktige medarbeidere, og som sikrer forsyning av egg- og kjøttprodukter.

Nortura skal gjennom en markedsorientert varestrøm sikre balansen mellom tilførsel og salg.

Nortura skal være en lønnsom, markedsorientert og nyskapende bedrift som utvikler ledende merkevarer.

Nortura skal inspirere til alle tiders mat, og bak denne visjonen står 28.000 aktive kjøttog eggprodusenter og 6.500 dyktige medarbeidere som arbeider med å utvikle nye produkter, bygge sterke merkevarer, selge, produsere og distribuere et mangfold av attraktive egg- og kjøttprodukter. Dette er fakta. Vi ønsker å bevisstgjøre våre målgrupper hvem vi er og hva vi representerer i det norske samfunnet – et viktig norsk industri- og merkevareselskap.

Design uten verdier er design uten innhold
Designprogrammet er det visuelle limet som knytter alle våre aktiviteter sammen. Vi kan ikke styre hva andre mener om oss, men vi kan påvirke hva vi assosieres med. Design og visuell orden er en investering i å vinne i kampen om oppmerksomhet og få flere til å bli bevisst hvem vi er.