Søk:

Du er her: Forside /Typografi

Skriftsnitt (fonter)

Norturas hovedskrift er Lesmore
Typografi er en vesentlig del av Norturas designprogram og valget av Lesmore som hovedskrift, bidrar til å gi selskapet et tidsmessig og vennlig skriftbilde. Lesmore er en moderne font med noen tradisjonelle detaljer som passer et moderne konsern med sterke røtter. Den inneholder mange enkeltsnitt for å dekke de fleste applikasjoner.

Tips: Lesmore bør sperres ut noe ved bruk ettersom den er satt opp med litt trangt mellomrom mellom bokstavene (for å ta minst mulig plass i store tekstmengder).
Lesmore kan bestilles fra www.luth.no. Husk å spesifisere om du skal bruke den på PC eller MAC.


Arial og Times New Roman
Arial er fonten vi benytter til våre interne Word-maler og Powerpoint presentasjoner.
For brev og notatmaler benyttes Times New Roman som er bedre lesbar i større tekstmenger.
Både Arial og Times New Roman er anvendelige og praktiske fonter som finnes som standard på de fleste datamaskiner. De
egner seg derfor godt til utveksling av dokumenter via nettet.

Verdana
Verdana (i 10 pkt. størrelse) er fonten vi benytter i løpende tekst på våre web-sider. Denne fonten er spesielt laget for optimal lesning på skjerm og egner seg svært godt på web.